Có được nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ hưu trước tuổi không?

Việc nghỉ hưu trước tuổi của nhiều người lao động cũng khá phổ biến do vấn đề về sức khỏe hoặc nguyên nhân nào đấy, do đó những quyền lợi được hưởng trong trường hợp…

1 Like Comment

Những điều cần lưu ý với người chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 116

Tiền hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã đến tận tay với nhiều người lao động giúp đỡ khó khăn phần nào cho cuộc sống mưu sinh. Ấy…

9 Likes Comment

Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ nộp hưởng hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116

Hiện tại có nhiều lao động đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Khi gửi hồ sơ nhiều người đã nóng lòng…

15 Likes 17 Comments

02 mốc thời gian quan trọng để được nhận tiền hỗ trợ từ nghị quyết 116?

02 điều mà người lao động cần lưu ý về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất…

3 Likes Comment

Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, đang nghỉ không lương có được nhận hỗ trợ theo NQ 116?

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid đang lan rộng, nên nhiều công ty, doanh nghiệp đã cho nhân viên tạm hoãn hợp đồng, hoặc cho nghỉ không lương từ nhiều tháng nay. Vậy…

2 Likes Comment

Tải mẫu 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, hướng dẫn ghi mẫu để hưởng hỗ trợ

Mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg dành cho người lao động đã nghỉ việc để đăng ký nhận hỗ trợ BHTN. Đối với trường hợp người lao động đang bảo lưu…

1 Like Comment

Khi nào người lao động bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp?

Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, nhiều người lao động không có việc làm nên trợ cấp thất nghiệp đã hỗ trợ, giải quyết một phần khó khăn. Thế nhưng trong quá trình nhận…

3 Likes 2 Comments