Có được hưởng BHXH một lần trước khi đi xuất khẩu lao động không?

1 Like Comment

Khi có nhu cầu hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hiện nay, việc đi xuất khẩu lao động nước ngoài khá phổ biến, vậy người lao động trước khi đi xuất khẩu có được rút Bảo hiểm xã hội một lần hay không?


Điều kiện hưởng BHXH một lần
Căn cứ tại Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện được nhận BHXH một lần nếu đáp ứng đủ các trường hợp sau:

 •  Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
 • Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người lao động mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

 • Người lao động là công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy, theo điều kiện để được lấy BHXH 1 lần thì trường hợp đi xuất khẩu lao động không được hưởng BHXH 1 lần theo quy định.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động như sau:

 • Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, để được hưởng BHXH một lần trước khi đi xuất khẩu lao động, người lao động có thể chờ 01 năm kể từ ngày không tiếp tục tham gia BHXH rồi sau đó mới đi xuất khẩu lao động.
Đi xuất khẩu lao động có được coi là trường hợp: Ra nước ngoài định cư
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QH-BHXH về trường hợp tiếp nhận hồ sơ như sau:

 • Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:
 •  Trường hợp hưởng BHXH một lần.a1) S BHXH.
  a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
  а3) Đối với người ra nước ngoài để định cư phi nộp thêm bn sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:
  – Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
  – Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
  – Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Như vây, ra nước ngoài định cư thuộc trường hợp được hưởng ngay BHXH một lần thì cần có giấy tờ chứng minh như sau:
+ Hộ chiếu hoặc thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp với lý do định cư lâu dài
+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài từ 05 năm trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trong khi đó, với việc đi xuất khẩu lao động, người lao động được nước tiếp nhận lao động cấp thị thực dành cho đối tượng xuất khẩu lao động, chứ không được cấp các giấy tờ nêu trên. Do đó, có thể rút BHXH một lần sau khi đi xuất khẩu lao động trở về hoặc có thể làm giấy ủy quyền để thay mình làm thủ tục hưởng BHXH một lần sau 01 năm  nghỉ việc và không đóng BHXH.

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *