Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ nộp hưởng hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116

Hiện tại có nhiều lao động đã gửi hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ BHTN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Khi gửi hồ sơ nhiều người đã nóng lòng…

4 Likes 6 Comments

Có được lựa chọn rút phân nửa tiền BHXH một lần không?

Khi đã đủ điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần, nhiều người lao động lại muốn lựa chọn hình thức rút phân nửa số tiền từ Bảo hiểm xã hội một lần. Liệu…

5 Likes Comment

Có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 khi đã nhận trợ cấp thất nghiệp?

Nhiều người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thường sẽ làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Như vậy thì người…

3 Likes Comment

Có được hưởng BHXH một lần trước khi đi xuất khẩu lao động không?

Khi có nhu cầu hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Hiện nay, việc đi xuất khẩu lao động nước ngoài khá…

1 Like Comment