Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Bạn đọc hỏi: Admin ơi, cho em xin hỏi về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như thế nào vậy ạ?

Về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, căn cứ theo Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như sau:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (sổ BHXH, các tờ rời, Quyết định chấm dứt hợp đồng, mẫu số mẫu 03 theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Trường hợp, NLĐ không thể nộp hồ sơ thì NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  2. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  3. Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Khi đó, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng BLĐ-TB&XH quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nếu hồ sơ đề nghị hưởng TCTN của NLĐ không đúng theo quy định thì trung tâm việc làm trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

Chia sẽ bài viết: