Tạo tài khoản VssID cho con, người dưới 18 tuổi trên di động

Để tạo thuận lợi cho cá nhân khi đăng ký ứng dụng VssID, thì ngày 25/5/2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cập nhật tính năng mới, cho phép đăng ký tài khoản VssID cho người dưới 18 tuổi ngay trên điện thoại.

Cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp CCCD và CMND thực hiện đăng ký ứng dụng VssID với cơ quan BHXH (đăng ký thông qua tài khoản của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ): Không yêu cầu cá nhân đến xác minh thông tin, cơ quan BHXH thực hiện phê duyệt trực tuyến trên cơ sở đối chiếu thông tin kê khai với giấy khai sinh của người đăng ký và thông tin đã được phê duyệt của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ và dữ liệu quản lý.

Bước 1: Đăng nhập VssID – Bảo hiểm xã hội số bằng tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ (gọi chung là người giám hộ)

Bước 2: Chọn mục Dịch vụ công/Đăng ký tài khoản cho con

Đăng ký VssID cho người dưới 18 tuổi

Bước 3: Nhập mã số BHXH và họ tên của con

Có thể nhập trực tiếp hoặc sử dụng tiện ích tra cứu mã số BHXH hoặc quét mã QR thẻ BHYT để tự động điền thông tin mã số BHXH và họ tên.

Sau khi nhập đầy đủ và chính xác mã số BHXH và họ tên, nhấn Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 4: Cập nhật ảnh cá nhân và ảnh giấy khai sinh của con. Chọn Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Có thể chụp trực tiếp hoặc tải lên ảnh cá nhân, ảnh giấy khai sinh.

Bước 5: Lựa chọn cơ quan BHXH tiếp nhận:

Cá nhân có thể lựa chọn cơ quan gần nhất để nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử.

Bước 6: Chọn Gửi để gửi tờ khai đến cơ quan BHXH. Hệ thống hiển thị thông báo như sau:

Cá nhân có thể lựa chọn cơ quan gần nhất để nộp tờ khai đăng ký giao dịch điện tử.

– Chọn “Hủy” để bỏ qua kê khai, không gửi tờ khai đến cơ quan BHXH.

– Chọn “Đồng ý” để xác nhận nội dung cam kết: “Cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật.” và gửi tờ khai đến cơ quan BHXH. Hệ thống hiển thị màn hình như sau:

Nộp tờ khai thành công, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo và gửi tin nhắn đến số điện thoại của người giám hộ (trong tin nhắn thông báo gửi kèm đường dẫn để tải tờ khai). Đồng thời, hệ thống sẽ tự động gửi tờ khai vào email cá nhân của người giám hộ (nếu trong hồ sơ của người giám hộ có thông tin địa chỉ email).

Cũng tại màn hình thông báo sau khi nộp tờ khai thành công, có thể bấm vào nút Xem tờ khai để xem chi tiết tờ khai trên thiết bị di động (trên màn hình xem chi tiết tờ khai, có thể lựa chọn gửi tờ khai thông qua email hoặc các ứng dụng tin nhắn có trên thiết bị).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký ứng dụng VssID cho người dưới 18 tuổi ngay trên điện thoại mà không cần sử dụng máy tính như trước nữa.

Theo: Đăng Kiên – baohiemxahoi.gov.vn

Chia sẽ bài viết: