Cách thay đổi phương thức nhận hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua ATM

Trong những năm gần đây, rất nhiều trường hợp khi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hàng tháng, người hưởng thường đăng ký nhận tiền qua ATM thay vì…

57 Likes comments off

Những điều lưu ý khi nhận lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Thực hiện Công văn số 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8…

117 Likes comments off

Lương hưu tháng 8/2023 được trả đầu tháng hay từ 14/8/2023?

Bạn đọc thắc mắc: Theo thông tin tôi biết được, thì lương hưu theo mức mới sẽ được trả trong tháng 8. Như vậy tôi được nhận lương hưu mới ngay đầu tháng 8 (theo…

226 Likes comments off

Tải Công văn số 2206/BHXH-TCKT. Kế hoạch chi trả lương hưu tháng 8/2023 của BHXH Việt Nam

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm…

169 Likes comments off

BHXH Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Việc nhận lương hưu mới theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP đang được nhiều người quan tâm. Nguyên nhân vì Nghị quyết được ban hành ngày 29/6/2023 nhưng hiệu lực thi hành lại từ ngày 14/8/2023….

98 Likes comments off

Hưởng hưu năm 2022, từ ngày 1/7/2023 được điều chỉnh lương hưu như thế nào?

Bạn đọc có mail [email protected] hỏi. Tôi đang hưởng lương hưu là 2,373,900 từ ngày 01/6/2022 vậy sau 01/7/2023 tôi được bao nhiêu?. Việc điều chỉnh lương hưu được Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023…

95 Likes comments off

Kỳ lương hưu tháng 7/2023 có được nhận lương điều chỉnh mới?

Nghị định về việc điều chỉnh tăng lương hưu đã có, tuy nhiên nhiều người đang hưởng hưu đang thắc mắc là lương hưu trong tháng 07/2023 này có được điều chỉnh tăng hay không?…

265 Likes comments off

Dự thảo hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng năm 2023

Từ ngày 01/7/2023, lương của Cán bộ, Công chức, Viên chức sẽ được tăng do tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên đối với việc tăng lương hưu…

54 Likes comments off