“Điều kiện”để đăng nhập app VssID bằng VNeID là gì?

Từ ngày 19/10/2023, app VssID đã nâng cấp thêm tính năng đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Với việc có thêm tính năng đăng nhập “mới” thì yêu cầu để người dùng có thể đăng nhập bằng VNeID phải có những điều kiện sau:

Một là, đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (tài khoản VssID).

Hai là, Đã có tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) mức 2.

Ba là, Đã cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.0 và ứng dụng VssID phiên bản 1.6.7 trở lên.

Để đăng nhập VssID bằng tài khoản VneID thì người dùng tiến hành mở ứng dụng VssID như bình thường. Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VssID, người tham gia chọn “Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử”.

Ứng dụng VssID sẽ điều hướng sang ứng dụng VNeID. Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VNeID, người tham gia đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2:

Sau khi đăng nhập tài khoản định danh điện tử thành công, ứng dụng VNeID sẽ điều hướng về lại ứng dụng VssID và hiển thị như sau:

Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, người tham gia đã có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp để đăng nhập và sử dụng đầy đủ các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VssID.

Theo thống kê của Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam), trong 1 tháng qua, toàn quốc đã có 1.759.402 lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID.

Đây là một bước tiến lớn, kết quả từ việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06); giúp người dùng không phải nhớ nhiều thông tin tài khoản, thuận tiện cho việc lấy lại mật khẩu, tăng tính bảo mật…

Chia sẽ bài viết: