Trường hợp nào được nhận chênh lệch hệ số trượt giá BHXH một lần, khi nào được nhận

Trên diễn đàn BHXH, bạn đọc có nick name “Linh July” hỏi: Sau khi nhận BHXH một lần thì bao lâu sau được nhận tiền trượt giá ạ?

Ngay từ đầu năm 2024, khi người tham gia BHXH nhận BHXH một lần thì chỉ nhận được được số tiền dựa trên mức đóng tương ứng từng giai đoạn và dựa trên hệ số trượt giá của Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH, quy định hệ số trượt giá BHXH của năm 2023.

hệ số trượt giá BHXH
Hệ số trượt giá năm 2024

Ngày 29/01/2024,Bộ lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH, quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (hay gọi là hệ số trượt giá) năm 2024. Mức điều chỉnh của thông tư này thay thế cho hệ số trượt giá BHXH năm 2023 của Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH.

Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Từ những quy định trên những ai đã nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần từ khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/02/2024, thì sẽ được nhận thêm phần tiền chênh lệch do điều chỉnh hệ số trượt giá.

Về thời gian người đã hưởng BHXH một lần được nhận tiền chênh lệch hệ số trượt giá: Khi Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện duyệt lại các hồ sơ đã hưởng để tính phần chênh lệch cho người lao động. Đối với trường hợp người lao động nhận tiền BHXH một lần bằng tài khoản ATM thì sẽ được chuyển khoản. Đối với trường hợp nhận BHXH bằng tiền mặt thì sẽ liên hệ qua điện thoại để người lao động nhận.

Do đó, nếu trước đó bạn nhận BHXH một lần bằng hình thức chuyển khoản, thì thời điểm này bạn nên kiểm ta tài khoản xem có phần tiền chênh lệch hay không.

Chia sẽ bài viết: