Chưa đóng đủ 20 năm BHXH những vẫn được hưởng lương hưu?

Khi người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa đóng đủ số năm theo quy định của Bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí thì liệu họ có được hưởng hay không? Trường hợp này được quy định như thế nào để đảm bào quyền lợi của người lao động?

Theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện hưởng lương hưu thì mọi trường hợp đều đảm bảo đóng từ đủ 20 năm BHXH trở lên. Ấy vậy mà có một trường hợp duy nhất chưa đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng lương hưu là:

  • Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Do đó, dù đóng chưa đủ 20 năm BHXH, người lao động vẫn có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Mức hưởng lương hưu

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức lương hưu hằng tháng như sau:

  • Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó thì còn quy định cụ thể tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng như sau:

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018 thì:

  • Bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH,
  • Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi:

  • Bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội,
  • Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Hồ sơ hưởng lương lưu

  • Sổ BHXH.
  • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Nơi nộp

  • Người lao động hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động
  • Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận, lập và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.

Thời gian giải quyết: Tối đa là 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu người lao động thuộc trường hợp chưa đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu, đáp ứng được điều kiện trên thì hãy làm hồ sơ để được hưởng quyền lợi từ chế độ hưu trí.

Chia sẽ bài viết: