Chuyển từ BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện quyền lợi có ảnh hưởng không?

Khi người lao động không còn thuộc điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được nữa, nhưng người lao động vẫn muốn tiếp tục tham gia BHXH thì có thể lựa chọn…

3 Likes Comment