BHXH Việt Nam thêm chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Website

Ngày 03/8/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nâng cấp chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT dành cho cá nhân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT….

51 Likes comments off

Chế độ trợ cấp mai táng phí của BHXH tự nguyện như thế nào?

BHXH là chế độ do người tham gia tự nguyện đóng, để hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở mức đóng do mình lựa chọn. Người tham gia BHXH tự…

62 Likes comments off

Chuyển từ BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện quyền lợi có ảnh hưởng không?

Khi người lao động không còn thuộc điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc được nữa, nhưng người lao động vẫn muốn tiếp tục tham gia BHXH thì có thể lựa chọn…

43 Likes comments off