Người tham gia có thể xem thời gian BHXH chưa đóng trên ứng dụng VssID

Ứng dụng VssID được BHXH Việt Nam chính thức cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store và CHplay từ tháng 11/2020, ứng dụng cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia;…

Nhằm ngày càng hoàn thiện hơn và cung cấp đầy đủ thông tin về BHXH, BHTN cho người tham gia. BHXH Việt Nam vừa cập nhật tính năng mới cho ứng dụng VssID. Cụ thể: bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN tại chức năng Quản lý cá nhân => Quá trình tham gia. Đồng thời có thể xem chi tiết đơn vị chưa đóng đủ cho mình.

vssid nâng cấp phiên bản 1.6.5
VssID bổ sung thêm tính năng hiển thị số tháng BHXH chưa đóng
Xem chi tiêt cơ quan BHXH đang nợ
Xem chi tiêt cơ quan BHXH đang nợ tháng đóng

Bên cạnh đó ứng dụng sẽ gửi thông báo trên VssID cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ – BNN) của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật BHXH năm 2014 từ ngày 30 trở lên.

“Kính gửi: Ông/bà ……………………..,

BHXH … thông báo chi tiết thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD – BNN tại đơn vị [Mã đơn vị] – [Tên đơn vị] như sau:

– BHXH: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHYT: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHTN: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

– BHTNLĐ-BNN: Từ tháng …/… – Đến tháng …/…; số tiền: ………..đồng;

Trân trọng./.”

Thời gian gửi thông báo: Ngày 10 hằng tháng.

Chia sẽ bài viết:

1 Responses to "Người tham gia có thể xem thời gian BHXH chưa đóng trên ứng dụng VssID"

Comments are closed.