Lao động nữ sinh xong bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Khi lao động nữ sinh con nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng chế độ thai sản. Như thế thì, khi sinh bao lâu thì mới được nhận tiền thai sản là thắc mắc của nhiều người lao động, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang mang thai và sắp nghỉ sinh.

thoi han nhan tien thai san

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Đối với lao động nữ sinh con để được hưởng trợ cấp thai sản sẽ phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể như sau:

  • Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  • Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vây, nếu lao động nữ đủ điều kiện theo quy định trên thì có thể làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản để được nhận tiền trợ cấp thai sản.

Về thời hạn giải quyết hưởng chế độ thai sản:

Thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật BHXH 2014 thì người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản (quy định tại Điều 101 Luật BHXH 2014) trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc cho người sử dụng lao động.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Khoản 3 Điều này thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
  • Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do vậy, sau khi nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động, tối đa là 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, lao động nữ sinh con sẽ được chi trả tiền thai sản. Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì được nhận tiền thai sản trong thời hạn 10 ngày.

Chia sẽ bài viết: