Nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng lao động thì có được hưởng BHXH không?

44 Likes comments off

Thời gian nghỉ thai sản trước và sau sinh của lao động nữ là 06 tháng, thế nhưng trong thời gian nghỉ dưỡng thì hết thời hạn hợp đồng lao động, người lao động có được kí tiếp hợp đồng và còn được hưởng quyền lợi từ BHXH không?

Quyền lợi về BHXH khi nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng:

Theo khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trong thời gian này mà hợp đồng lao động hết hạn, việc đóng và hưởng BHXH của người lao động được xác định theo điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH như sau:

  • Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu hết hạn hợp đồng trong thời gian đang nghỉ hưởng chế độ thai sản thì người lao động vẫn được tính hưởng bảo hiểm xã hội từ khi nghỉ thai sản đến khi hợp đồng lao động hết hạn.

Ngoài ra, người lao động được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế đến cho đến khi hết hạn hợp đồng. Còn sau khi hết thời hạn hợp đồng mà không ký hợp đồng mới, người lao động chỉ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế đến hết tháng mà người sử dụng lao động báo giảm lao động.

Nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng lao động
Nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng lao động thì có được hưởng BHXH không? (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, căn cứ tại khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động cũng dành cho lao động nữ sự ưu tiên như sau:

  • Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo đó, lao động đang nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng mới. Nhưng có ký hợp đồng mới hay không thì vẫn phụ thuộc vào người sử dụng lao động.

Nếu không ký hợp đồng mới khi đến hạn, người sử dụng lao động phải gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động bằng văn bản cho người lao động (theo khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019).

Và khi hợp đồng lao động chấm dứt, người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán những tiền liên quan đến lợi ích của người lao động như tiền lương, trợ cấp thôi việc,… Đồng thời phải thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả lại các giấy tờ cho người lao động.

Chia sẽ bài viết:

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương