Có thể vừa nhận BHTN vừa nhận BHXH một lần cùng lúc hay không?

Khi người lao động nghỉ việc, họ muốn được lãnh cùng lúc Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vậy liệu trong trường hợp này họ có thể lãnh đồng thời cả hai chế độ này hay không? Trường hợp được quy định như thế nào? Để biết người lao động có quyền vừa nhận BHXH và BHTN hay không thì cần phải xem lại quy định nhận trợ cấp BHTN và điều kiện nhận BHXH 1 lần.

I – Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  1. Hồ sơ gồm:
  • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

  • Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Nơi nộp hồ sơ:

Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Thời hạn giải quyết:

Tối đa 25 ngày từ ngày nộp hồ sơ.

Như vậy, trong thời gian 03 tháng từ ngày chấm dứt HĐLĐ cần phải nộp hồ sơ tại địa điểm mà người lao động muốn nhận. Khi quá thời hạn thì sẽ không được nhận trợ cấp, bên cạnh đó để nhận trợ cấp thất nghiệp còn phải thuộc điều kiện chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Đồng thời, tối đa 25 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thì NLĐ sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

II – Điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì:

  • Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc.
  • Người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Thủ tục đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần gồm:

  1. Hồ sơ gồm:
  • Sổ bảo hiểm xã.
  • Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

 2. Nơi nộp hồ sơ:

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú

     3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời Điểm người lao động đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định trên thì sau khi nghỉ việc 01 năm và không tiếp tục đi làm, đồng thời không tham gia đóng BHXH thì sẽ được nhận BHXH một lần khi nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Tuy nhiên vẫn có thể có trường hợp người lao động vừa nhận BHTN vừa nhận BHXH 1 lần. Nếu như người lao động đủ điều điện hưởng trợ cấp BHTN và đã đăng ký hưởng BHTN, đồng thời người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần theo Điểm A, Khoản 1, Điều 60 của luật BHXH số 58/2014/QH13.

Tóm lại, thời gian nộp hồ sơ hưởng hai loại trợ cấp trên là khác nhau, khi mà thời hạn để hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 3 tháng kể từ ngày thôi việc. Nên khi nghỉ việc thì NLĐ sẽ làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trước và sau khi một năm nghỉ việc và không tham gia BHXH mới làm thủ tục để được nhận BHXH một lần.

Chia sẽ bài viết:

2 Responses to "Có thể vừa nhận BHTN vừa nhận BHXH một lần cùng lúc hay không?"

Comments are closed.