Có được nhận trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ hưu trước tuổi không?

Việc nghỉ hưu trước tuổi của nhiều người lao động cũng khá phổ biến do vấn đề về sức khỏe hoặc nguyên nhân nào đấy, do đó những quyền lợi được hưởng trong trường hợp khi nghỉ hưu trước tuổi được nhiều người lao động khá quan tâm. Trong đó trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, họ liệu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?
Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp
Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng dành cho người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp.

Từ quy định hưởng BHTN nêu trên. Nếu người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp BHTN thì phải nộp hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm trước để hưởng hết thời gian BHTN. Sau đó tiến hành làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi.
Ngược lại, nếu người lao động đã làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi thì không thể hưởng trợ cấp BHTN. Do đó nếu bạn thuộc trường hợp như trên thì có thể tính toán để hưởng đầy đủ quyền lợi nhất

Chia sẽ bài viết: