Đủ tuổi nghỉ hưu thì có còn được nhận BHTN khi nghỉ việc không?

1 – Điều kiện hưởng TCTN Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 cùng hướng dẫn ở Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang đóng…

5 Likes comments off

Mức trợ cấp tuất một lần của NLĐ đóng BHXH bắt buộc được tính thế nào?

Với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, không may qua đời thì thân nhân hưởng mức trợ cấp tuất một lần được tính thế nào? Căn cứ Điều 70 Luật BHXH năm 2014…

4 Likes comments off

Chế độ trợ cấp mai táng phí của BHXH tự nguyện như thế nào?

BHXH là chế độ do người tham gia tự nguyện đóng, để hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở mức đóng do mình lựa chọn. Người tham gia BHXH tự…

6 Likes comments off

Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, căn cứ theo Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về việc nộp hồ sơ đề…

8 Likes comments off
dong chua du 20 nam bhxh co duoc huong that nghiep

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm BHXH có được hưởng TCTN không?

1 – Có được hưởng BHTN khi đóng 11 năm BHXH không? Trước hết, cần phải xem xét trường hợp này có được hưởng TCTN hay không. Theo quy định tại khoản 1 Điều 49…

9 Likes comments off

Thời gian hưởng chế độ ốm đau dài ngày là bao nhiêu ngày?

1 – Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật BHXH năm 2014, khoản 3 Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì…

10 Likes comments off

Điều kiện, mức hưởng mai táng phí cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc

1 – Về điều kiện hưởng Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 66 Luật BHXH năm 2014 thì những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ…

7 Likes comments off
chữa bệnh không đúng tuyến

Tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến có được hưởng BHYT không?

Theo quy định thì người tham gia BHYT phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở y tế tuyến địa phương (xã, huyện). Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều…

11 Likes comments off