Có thể vừa nhận BHTN vừa nhận BHXH một lần cùng lúc hay không?

Khi người lao động nghỉ việc, họ muốn được lãnh cùng lúc Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vậy liệu trong trường hợp này họ có thể lãnh…

41 Likes 2 Comments

Có được lựa chọn rút phân nửa tiền BHXH một lần không?

Khi đã đủ điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần, nhiều người lao động lại muốn lựa chọn hình thức rút phân nửa số tiền từ Bảo hiểm xã hội một lần. Liệu…

32 Likes Comment

Không có quyết định nghỉ việc liệu có được nhận được BHXH một lần?

Không có quyết định nghỉ việc, có được nhận bảo hiểm xã hội một lần? Nhiều lao động sau khi nghỉ việc không may làm mất giấy tờ xác nhận đã nghỉ việc ở doanh…

29 Likes Comment