Đóng BHXH 06 tháng thì rút BHXH một lần được bao nhiêu tiền?

Bạn đọc hỏi: Mình đóng BHXH được 06 tháng (từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022) với mức tiền lương tháng đóng BHXH là 5.200.000 đồng. Nay mình nghỉ việc được 01 năm rồi, vậy mình…

38 Likes comments off

Có thể vừa nhận BHTN vừa nhận BHXH một lần cùng lúc hay không?

Khi người lao động nghỉ việc, họ muốn được lãnh cùng lúc Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vậy liệu trong trường hợp này họ có thể lãnh…

81 Likes 2 Comments

Có được lựa chọn rút phân nửa tiền BHXH một lần không?

Khi đã đủ điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần, nhiều người lao động lại muốn lựa chọn hình thức rút phân nửa số tiền từ Bảo hiểm xã hội một lần. Liệu…

56 Likes comments off

Không có quyết định nghỉ việc liệu có được nhận được BHXH một lần?

Không có quyết định nghỉ việc, có được nhận bảo hiểm xã hội một lần? Nhiều lao động sau khi nghỉ việc không may làm mất giấy tờ xác nhận đã nghỉ việc ở doanh…

54 Likes comments off