Chính thức! Dừng cú pháp tin nhắn lấy lại mật khẩu VssID, người dùng chưa cập nhật mail gặp khó

Thời gian qua việc quên mật khẩu và cách lấy lại mật khẩu VssID đa phần được người dùng thực hiện qua cú pháp tin nhắn. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai cú pháp tin nhắn BH MK gửi 8079 (với phí 1.000 đồng/ tin nhắn) để giúp người dùng nâng cao ý thức việc lưu mật khẩu của ứng dụng.

dừng cú pháp tin nhắn lấy lại mật khẩu VssID
Dừng cú pháp tin nhắn lấy lại mật khẩu VssID

Tuy nhiên từ ngày 02/03/2023 trở đi, người dùng sẽ không thể sử dụng cú pháp tin nhắn đế đầu số 8079 nữa. Theo Công văn số 337/CNTT-PM của Trung tâm phần mềm BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam dừng triển khai tin nhắn: Tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và Tra cứu lại mật khẩu để người dân không thực hiện gửi tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079.
Bên cạnh đó BHXH VIệt Nam cũng hướng dẫn người dùng sử dụng các phương pháp khác để tra cứu quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ BHYT và tình trạng nộp hồ sơ.
Để tra cứu thời gian tham gia BHXH, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:  Người tham gia có thể sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn)
Để tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ: Người tham gia sử dụng chức năng Tra cứu trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).
Để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử: Sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên Ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch BHXH điện tử). Do đó tài khoản người dùng ứng dụng VssID phải được cập nhật mail trước đó.

Chia sẽ bài viết: