Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là chính sách của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân. Được Nhà nước bảo hộ và do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

1 – Người tham gia BHYT hộ gia đình?

Là những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, trừ những người thuộc nhóm tham gia khác như: Người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng (chính sách, bảo trợ xã hội…) và hỗ trợ đóng (học sinh)…

BHYT hộ gia đình

2 – Mức đóng hàng tháng

Mức đóng người thứ nhất bằng 4,5% lương cơ sở hiện hành (từ ngày 01/7/2023 là 1,800,000 đồng), tương ứng với 972,000 đồng/năm.

Mức đóng người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 680,400 đồng/năm.

Mức đóng người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 583,200 đồng/năm.

Mức đóng người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 486,000 đồng/năm.

Mức đóng người thứ năm trở đi bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 388,800 đồng/năm.

3 – Phương thức đóng BHYT hộ gia đình

Người tham gia có thể lựa chọn các phương thức đóng: 03 tháng; 06 tháng và 12 tháng.

4 – Quyền lợi

Được cấp thẻ BHYT

Được chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong phạm vi quyền lợi hưởng

Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh (vào đầu mỗi quý).

5 – Mức hưởng

+ Trường hợp cấp cứu: Được hưởng quyền lợi KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT.

+ KCB đúng tuyến (KCB đúng nơi đăng ký ban đầu, chuyển tuyến KCB BHYT theo đúng quy định): Hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi hưởng khi KCB tại tuyến xã; Chi phí KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở; Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

+ KCB không đúng tuyến (Không có giấy chuyển tuyến, nhưng xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT): Hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi hưởng khi KCB ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; KCB nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; hưởng 40% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi hưởng khi KCB nội trú bệnh viện tuyến Trung ương.

Các trường hợp được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp (không hưởng tại bệnh viện về thanh toán tại cơ quan BHXH).

Khi KCB ngoại trú tại nơi đăng ký KCB ban đầu đúng quy định được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở.

Khi KCB nội trú tại nơi đăng ký KCB ban đầu đúng quy định được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở.

KCB ngoại trú tại cơ sở tuyến huyện không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở.

KCB nội trú tại cơ sở tuyến huyện không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở.

KCB nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa 01 lần mức lương cơ sở.

KCB nội trú tại cơ sở tuyến Trung ương không ký hợp đồng KCB BHYT được thanh toán tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở.

Lưu ý đối với thẻ BHYT

Đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ 03 tháng trở lên, thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày.

Khi đến KCB phải xuất trình thẻ BHYT/ hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc CCCD có gắn chip.

Sử dụng thẻ đúng mục đích (không cho mượn…)

Có thể gia hạn thẻ BHYT tại các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc trên cổng dịch vụ công BHXH, tại cơ quan BHXH.

Chia sẽ bài viết: