Download phần mềm mô phỏng V2.0.0 thi lái xe otô

Hiện nay đối với thi bằng lái oto thì các học viên phải trải qua phần thi mô phỏng. Đây là phần thi mô phỏng các tình huống giao thông thường gặp khi lái xe. Trong đó có một số tình huống là tình huống thật được camera quay lại được đưa vào phần mô phỏng.

Phần mềm mô phỏng V2.0.0 mới nhất

Phần mềm mô phỏng gần đây đã được nâng cấp lên phiên bản V2.0.0. Một số nội dung được nâng cấp trong phiên bản này gồm:

1.    Điều chỉnh đồ họa các tình huống: 
– Đồ họa lại một số tình huống để nâng cao chất lượng hình ảnh, giúp người học dễ quan sát, nhận biết (19 tình huống).
– Đồ họa lại 12 video tình huống thực tế (ảnh mờ, độ phân giải thấp) thành clip 3D để đồng nhất, nâng cao chất lượng video, giúp người học nhận diện tình huống dễ hơn.
– Kéo dài mốc thời gian chấm điểm (mốc 5đ, mốc 0đ) để giúp người học dễ nhận biết, dễ xử lý tình huống so với phần mềm trước.
2.    Thay đổi tính năng phần mềm:
a)    Phần mềm ôn tập: thêm 3 tính năng
–    Bổ sung và hiển thị tên tình huống khi play video để gợi nhớ.
–    Bổ sung các nút cho phép chuyển sang các tình huống Trước/Sau và Hiển thị thanh và cờ chấm điểm cho từng tình huống .
–    Phần THI THỬ được thiết kế giao diện như khi sát hạch để học viên làm quen.
b)    Phần mềm sát hạch: thêm 2 tính năng
–    Tăng thời gian đếm ngược (nghỉ) giữa các tình huống từ 3s lên 10s để học viên có thêm thời gian chuẩn bị.
–    Điều chỉnh không cho click đúp vào phần video; khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình, không hiển thị thanh taskbar của Windows (hạn chế mất focus).
c)    Phần mềm quản trị: thêm 2 tính năng
–    Bổ sung thêm xuất danh sách Vắng, đạt, trượt với định dạng pdf (trước đây là exel) để có thể in luôn
–    Chỉnh sửa biểu mẫu in kết quả (hiển thị thêm version để phân biệt với các phiên bản trước).

  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lương: 5GB
  • Link :Google driver

Chia sẽ bài viết: