Nhận tiền thai sản thì có bị trừ vào BHXH một lần không?

Khi người lao động đã được hưởng chế độ thai sản và khoảng thời gian sau người lao động có mong muốn rút BHXH một lần khi đã đủ điều kiện, thì họ liệu có bị trừ số tiền đã nhận từ chế độ thai sản vào tiền BHXH một lần hay không? Đây là thắc mắc mà nhiều người lao động gặp phải, vậy trường hợp này được quy định như thế nào?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã chấm dứt hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  • Lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  • Lao động nữ sinh con; đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Người lao động đủ điều kiện quy định trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Do vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì cần phải đóng BHXH ít nhất 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/ 2015/NĐ-CP như sau:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
  • Ra nước ngoài để định cư;
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Chế độ thai sản và BHXH một lần là hai chế độ khác nhau mà NLĐ sẽ được hưởng khi đủ điều kiện đối với từng chế độ.

  • Khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì trích quỹ thai sản để chi trả tiền bảo hiểm thai sản cho người lao động.
  • Khi nhận tiền BHXH một lần thì BHXH trích tiền từ quỹ hưu trí tử tuất cho người lao động hưởng. Do đó, việc nhận tiền thai sản thì không ảnh hưởng đến tiền BHXH một lần.

Chia sẽ bài viết: