Các quy định chế độ thai sản cho người nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi

Nhiều cặp vợ chồng vì nguyên nhân nào đó mà không thể sinh con, nhưng vẫn con nuôi để hưởng được niềm vui làm cha, mẹ.  Bạn có biết rằng việc nhận nuôi con nuôi vẫn có những quyền lợi mức hưởng gồm “03 được” dành cho người lao động tham gia BHXH?. Dưới đây là những quy định về chế độ thai sản cho người nhận con nuôi.
chế độ thai sản cho người nhận con nuôi
                        Chế độ thai sản cho người nhận con nuôi
Khi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi, người nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng các quyền lợi như sau (gọi là chế độ thai sản cho người nhận con nuôi):

Được chăm sóc con đến khi con đủ 6 tháng tuổi:

Khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, người lao động sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.Căn cứ tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trường hợp cả bố hoặc mẹ đều đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi) thì chỉ có bố hoặc mẹ được nghỉ việc.

Được hưởng trợ cấp một lần đối với chế độ thai sản cho người nhận con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi ngoài khoản tiền trên còn được hưởng trợ cấp một lần theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.Mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng, do đó người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng mức trợ cấp một lần = 2 x 1.490.000 = 2,980,000 đồng.

Được hưởng lương khi đóng BHXH trong thời gian nghỉ

Trong quy định Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì ngoài khoản tiền trợ cấp một lần nêu trên, người nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi còn được hưởng một khoản tiền bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.Do trường hợp nhận con nuôi, người lao động được nghỉ cho đến lúc con đủ 06 tháng tuổi, vì vậy công thức tính mức hưởng được áp dụng như sau:Mức hưởng khi nhận nuôi con nuôi= Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ x Số tháng nghỉQua trên có thể giúp người lao động tham gia trong chế độ thai sản có ý định nhận con nuôi sẽ có thêm nhiều thông tin để được đảm bảo quyền lợi được tốt hơn.

Chia sẽ bài viết: