Quyết định số 222/QĐ-BHXH, quy định thủ tục hành chính BHXH

Quyết định số 222/QĐ-BHXH ,là Quyết định công bố những thủ tục hành chính liên quan đến các quy trình: Thu, cấp sổ, thẻ… Tải Quyết định: Nội dung của Quyết định số 222/QĐ-BHXH BẢO…

20 Likes comments off

Công văn 1493/BHXH-CSYT v/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VSSID để KCB BHYT

Ngày 31 tháng 05 năm 2021. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT. Về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSSID để KCB BHYT.  Nội dung…

17 Likes 4 Comments