Không cần trình hộ khẩu, tạm trú khi nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH

Ngày 07/12/2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP. V/v không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính... Read more »

Download Công văn số 333/BHXH-CSXH, hướng dẫn thu hồi BHXH 1 lần

Ngày 5/2/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 333/BHXH-CSXH. Về việc hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần. Để việc giải quyết chế độ, chính sách... Read more »

Công văn 4210/BHXH-TCKT, chi trả lương hưu tháng 01,02 năm 2024 vào tháng 01/2024

Theo Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghĩ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với... Read more »

Download Quyết định 1697/QĐ-BHXH, quy định mã thẻ BHYT

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã Quyết định số 1697/QĐ-BHXH, về sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi... Read more »

Download Công văn số 3452/BHXH-CSYT, hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP

Công văn số 3452/BHXH-CSYT, ngày 24 tháng 10 năm 2023 của BHXH Việt Nam. Công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tình, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo hiểm... Read more »

Người dân các xã , vùng an toàn khu thuộc đối tượng cấp thẻ BHYT miễn phí!

Đó là nội dung trong Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2023. Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17... Read more »

Nghị quyết số 114/NQ-CP, cơ bản thống nhất giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm để hưởng hưu

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Chính phủ đã ban hành Nghị quyết... Read more »

Tải Công văn số 2206/BHXH-TCKT. Kế hoạch chi trả lương hưu tháng 8/2023 của BHXH Việt Nam

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả... Read more »

Toàn văn Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu

Sau Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH. “Hướng... Read more »