Tải mẫu 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, hướng dẫn ghi mẫu để hưởng hỗ trợ

17 Likes Comment

Mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg dành cho người lao động đã nghỉ việc để đăng ký nhận hỗ trợ BHTN. Đối với trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng có thể thực hiện đề nghị nhận hỗ trợ qua ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.
Trường hợp người lao động không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không đăng ký được VssID thì có thể làm mẫu giấy – mẫu 04 để gửi đến BHXH.

>> Xem hướng dẫn gửi đề nghị nhận hỗ trợ BHTN theo NQ 116 qua ứng dụng VssID

Tải mẫu 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Tải mẫu 04 kèm theo QĐ 28

Hướng dẫn ghi mẫu 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

Tương ứng với các số thứ tự trên mẫu, người lao động điền thông tin như sau:

 1. Ghi tên cơ quan BHXH người lao động gửi hồ sơ..
 2. Ghi họ và tên.
 3. Ghi ngày  tháng năm sinh.
 4. Ghi mã số BHXH (có thể xem trên sổ BHXH)
 5. Ghi cố CMND/CCCD
 6. Ghi số điện thoại liên hệ
 7. Ghi địa chỉ liên hệ hiện tại.
 8. Ghi tên công ty cuối cùng mà người lao động đã ngừng việc.
 9. Ghi số tháng BHTN chưa hưởng hoặc số tháng BHTN đang bao lưu.
 10. Chọn hình thức nhận tiền
 11. Ký và ghi rõ họ tên

Người lao động có thể gửi mẫu 04 trực tiếp đến bộ phận một cửa của BHXH hoặc gửi qua đường bưu điện.

Có thể bạn thích

Bài viết của Ngọc Ngân

Trả lời