02 mốc thời gian quan trọng để được nhận tiền hỗ trợ từ nghị quyết 116?

02 điều mà người lao động cần lưu ý về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất…

3 Likes Comment

Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, đang nghỉ không lương có được nhận hỗ trợ theo NQ 116?

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid đang lan rộng, nên nhiều công ty, doanh nghiệp đã cho nhân viên tạm hoãn hợp đồng, hoặc cho nghỉ không lương từ nhiều tháng nay. Vậy…

2 Likes Comment

Tải mẫu 04 kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, hướng dẫn ghi mẫu để hưởng hỗ trợ

Mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg dành cho người lao động đã nghỉ việc để đăng ký nhận hỗ trợ BHTN. Đối với trường hợp người lao động đang bảo lưu…

1 Like Comment