Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm BHXH có được hưởng TCTN không?

Bạn Lê Minh Phương hỏi: NLĐ sinh tháng 1/1962 đã quá tuổi nghỉ hưu 6 tháng, dự định đến hết tháng 12 năm 2022 xin nghỉ làm nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, mức BHXH hiện tại là 7.500.000 đồng. BHXH mới đóng có 11 năm thì có được lĩnh Bảo hiểm thất nghiệp không? Đóng BHXH tự nguyện như thế nào để được hưởng lương hưu? Xin cảm ơn!

1 – Có được hưởng BHTN khi đóng 11 năm BHXH không?

Trước hết, cần phải xem xét trường hợp này có được hưởng TCTN hay không. Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật việc làm năm 2013, NLĐ đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Thứ hai, NLĐ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật BHXH; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật BHXH;

Thứ ba, NLĐ nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật BHXH;

Thứ tư, NLĐ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Ngoài ra, về điều kiện hưởng lương hưu, theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH và Bộ luật lao động 2019, NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ thì được hưởng lương hưu.

Theo như trường hợp bạn hỏi, NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đóng BHXH được 11 năm, do đó, NLĐ vẫn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Căn cứ vào các quy định nêu trên, có thể thấy NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ BHXH 20 năm được hưởng TCTN.

dong chua du 20 nam bhxh co duoc huong that nghiep

2 – Đóng BHXH tự nguyện như thế nào để được hưởng lương hưu?

Về việc đóng tiếp BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định người tham gia BHXH tự nguyện được đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, trong trường hợp mà bạn đọc hỏi, NLĐ được hưởng TCTN khi đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, NLĐ có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện một lần cho 9 năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Chia sẽ bài viết: