Lịch nghỉ 2/9/2023 của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức

Dịp lễ Quốc khánh 2-9/2023 sắp đến, theo quy định của Luật lao động, người lao động, công chức, viên chức sẽ được nghỉ. Thời điểm này nhiều người rất muốn biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?.

Theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 về ngày nghỉ lễ, tết như sau: Thì ngày lễ Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày 2/9 năm 2023 ngày nghỉ Quốc khánh rơi vào ngày thứ 7, theo Khoản 3, Điều 111 của Luật lao động năm 2019 thì người lao động sẽ được nghỉ bù, cụ thể: “Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp“.

Ngoài ra theo Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022 về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thì Bộ Lao động thương binh và Xã hội cũng đã có hướng dẫn về ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023.

Căn cứ vào các quy định trên, thì có thể tính ngày nghỉ của lao động, công chức,viên chức năm 2023 như sau:

1 – Lịch nghỉ 2/9/2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch.

2- Lịch nghỉ 2/9/2023 đối với người lao động

– Nếu người lao động làm việc vào thứ 7:

+ Phương án 1: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch

+ Phương án 2: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch

– Nếu người lao động không làm việc vào thứ 7:

+ Phương án 1: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch.

+ Phương án 2: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết thứ Ba ngày 05/9/2023 Dương lịch

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Chia sẽ bài viết: