10 khoản trợ cấp BHXH sẽ tăng khi tăng lương cơ sở lên 1,800,000

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 lên 1,800,000 đồng. Việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi về mức hưởng…

61 Likes comments off

Đồng thời hưởng tai nạn lao động và hưởng lương hưu có được không?

Khi người lao động trong thời gian hưởng tai nạn lao động đồng thời sức khỏe yếu muốn nghỉ hưu trước tuổi. Liệu có được hưởng cùng lúc hai chế độ tại nạn lao động…

57 Likes comments off

Bị tai nạn giao thông có được hưởng chế độ từ BHXH không?

Tình hình tai nạn giao thông ở nước ta luôn là vấn đề nóng, gây nhức nhói của xã hội. Việc bị tai nạn giao thông là vấn đề rủi ro làm thiệt hại về…

48 Likes comments off