Lương hưu tháng 8/2023 được trả đầu tháng hay từ 14/8/2023?

Bạn đọc thắc mắc: Theo thông tin tôi biết được, thì lương hưu theo mức mới sẽ được trả trong tháng 8. Như vậy tôi được nhận lương hưu mới ngay đầu tháng 8 (theo lịch trả hàng tháng) hay phải đợi đến ngày 14/8?

Trả lời

Trên cơ sở, quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ (Nghị định số 42), Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của LĐ-TB&XH, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023.

Theo đó nhằm kịp thời bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42 trong thời gian sớm nhất, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành); đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

Bên cạnh đó một số BHXH địa phương đã ban hành Thông báo về lịch chi trả lương hưu của tháng 8/2023 từ ngày 4/8/2023. Từ ngày này người hưởng sẽ được hưởng theo mức lương mới và phần chênh lệch của kỳ lương hưu tháng 7/2023. Cụ thể:

** BHXH Thành phố Hồ Chí Minh có Thông Báo số 3778/BHXH-KHTC, thông báo lịch chi trả lương hưu tháng 8/2023:

  • Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến ngày 25/8/2023.
  • Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến ngày 15/8/2023.

** BHXH tỉnh Kiên Giang có Thông báo số 867/TB-BHXH, thông báo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 14/8/2023.

** BHXH tỉnh Đồng Nai cũng có Thông báo trên website về việc chi trả lương hưu mới từ ngay 14/8/2023.

Xin thông tin đến bạn!

Chia sẽ bài viết: