BHXH Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Việc nhận lương hưu mới theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP đang được nhiều người quan tâm. Nguyên nhân vì Nghị quyết được ban hành ngày 29/6/2023 nhưng hiệu lực thi hành lại từ ngày 14/8/2023. Vừa qua, tại phiên họp thường trực Chính phủ, ngày 12/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có ý kiến đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp, thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng ngay trong tháng 08/2023.

chi trả lương hưu mới
Ngành BHXH Việt Nam đã sẳn sàng chi trả lương hưu mới từ ngày 14-8-2023

Về phía Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH. “Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng”.

Về phía BHXH Việt Nam. Nhằm kịp thời bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42 trong thời gian sớm nhất, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành); đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

Hiện BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng để triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định như: Cập nhật Phần mềm Quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan Bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14/8 tới đây./.

Chia sẽ bài viết: