Tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình được những quyền lợi gì?

24 Likes comments off

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, không vì mục đích lợi nhuận, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.
Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, là thành viên có tên trong cùng một Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú/tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người tham gia sẽ được:
– Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cụ thể cho các thành viên như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành với mức đóng tương ứng là 67.050 đồng/tháng, 804.600 đồng /năm); Người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất.
– Lựa chọn phương thức đóng: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.
Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
+ Được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.
+ Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe.
+ Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý.
+ Được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng: 80-100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến; 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh; 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương.
Khi đi khám, chữa bệnh BHYT, người tham gia xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số hoặc căn cước công dân gắn chíp.

Chia sẽ bài viết:

Có thể bạn thích

Bài viết của Ngọc Ngân