Tải Công văn số 2206/BHXH-TCKT. Kế hoạch chi trả lương hưu tháng 8/2023 của BHXH Việt Nam

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Theo đó khi Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 14/8/2023), người hưởng hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sẽ nhận theo mức hưởng mới và được truy lĩnh phần chênh lệch của tháng 7/2023.

Tải Công văn số 2206/BHXH-TCKT

Tên văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTải về
CV 2206/BHXH-TCKT20/7/202314/8/2023

Căn cứ theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng; Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng; Công văn số 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc sớm triển khai Nghị định số 42/2023/NĐ-CP; Công văn số 2664/LĐTBHXH-BHXH ngày 13/7/2023 của Bộ LĐTBXH trả lời Công văn số 2122/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam xin ý kiến việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất ngay khi Nghị định này có hiệu lực. BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 8 năm 2023 như sau:

1 – Về thời điểm chi trả

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới quy định Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH từ ngày 14/8/2023.

2 – Tổ chức thực hiện

2.1 – BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, chuyển kinh phí cho cơ quan Bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả cho người hưởng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phối hợp với cơ quan Bưu điện tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

2.2 – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

Tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng.

Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và hiệu lực của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP; Thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8/2023 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Chia sẽ bài viết: