Download Công văn số 3452/BHXH-CSYT, hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP

38 Likes comments off

Công văn số 3452/BHXH-CSYT, ngày 24 tháng 10 năm 2023 của BHXH Việt Nam. Công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tình, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tải Công văn số 3452/BHXH-CSYT

  • Ngày ban hành: 24/10/2023
  • Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
  • Định dạng: PDF
  • Dung lượng: 1MB

Một số nội dung quan trọng của Công văn là việc cấp thẻ, đổi thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Cơ quan BHXH phải chuyển đỗi mã mức hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 2 đối với Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (mã KC); đổi mã hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 3 đối với Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (mã PV).

Bổ sung mã đối tượng và mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT mới cụ thể: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định. Mã đối tượng ký hiệu là TG và mức hưởng ký hiệu bằng số 3.

Bổ sung người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú: mã đối tượng ký hieuej là AK và mức hưởng ký hiệu bằng số 2.

Trường hợp người tham gia BHYT đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, BHXH các tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ BHYT cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới thì theo mức hưởng cao nhất.

Chia sẽ bài viết:

Có thể bạn thích

Bài viết của admin