Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đề xuất giảm thời gian đóng BHXH

Sáng ngày 20/9, tại Phiên họp thứ 26, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 đối với Dự án Luật BHXH (sửa đổi). Tham dự Phiên họp có Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật BHXH (sửa đổi), bà Nguyễn Thúy Anh- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, về điều kiện hưởng lương hưu (Điều 64), qua thẩm tra có 2 ý kiến khác nhau. Nhóm ý kiến thức nhất tán thành đề xuất của Chính phủ về giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị giữ quy định 20 năm như hiện hành để đảm bảo tiền lương hưu được nhận không quá thấp, tạo sự hấp dẫn chế độ hưu trí và bảo đảm một mức sàn an sinh nhất định. Đồng thời, việc quy định giảm xuống còn 15 năm dễ khiến nhiều người rút BHXH một lần.

Thường trực Ủy ban Xã hội tán thành với nhóm ý kiến thứ nhất, bởi việc bảo đảm số năm tối thiểu tham gia BHXH mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để được hưởng chế độ hưu trí tối thiểu. Quy định giảm số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí sẽ hấp dẫn NLĐ hơn, tỷ lệ bao phủ đối tượng hưởng BHXH sẽ tăng trong trung và dài hạn, tạo điều kiện cho NLĐ nhiều tuổi và có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận, thụ hưởng quyền lợi BHXH. Đáng chú ý, việc giảm số năm đóng BHXH chính là thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW; đồng thời khuyến khích NLĐ có quá trình tham gia BHXH không liên tục bảo lưu thời gian để chờ nhận lương hưu khi đến tuổi quy định.

Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Điều 68), Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, Dự án Luật lần này tiếp tục kế thừa Luật BHXH hiện hành và không thay đổi cách tính lương hưu và mức đóng-hưởng. Tuy nhiên, quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với những người có số năm đóng đạt được và vượt tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (Điều 68), nhiều ý kiến cho rằng, sửa luật lần này nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc những người tham gia không liên tục. Tuy nhiên, lại chưa khắc phục được hạn chế và được cho là thiệt thòi đối với những người tham gia BHXH sớm và ở lại hệ thống BHXH lâu dài. Do đó, nên xem xét và có thể bổ sung chính sách khuyến khích đối với những người tham gia sớm và ở lại hệ thống BHXH lâu dài, theo hướng có thể nghiên cứu quy định tương tự như việc khuyến khích tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên

Nguồn: https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-lan-2-du-an-luat-bhxh-sua-doi-127702.html

Chia sẽ bài viết: