(Đề xuất) Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề ra 02 phương án cho kỳ nghỉ Quốc khánh 02/9/2024. Số ngày nghỉ và lịch nghỉ cụ thể của mỗi phương án như sau:

Phương án 1: 

Công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2-9-2024 và 1 ngày liền kề sau ngày 2-9-2024. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ thứ Bảy ngày 31-8-2024 đến hết thứ Ba ngày 3-9-2024 Dương lịch. Như vậy, với phương án này dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Phương án 2: 

Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2-9-2024 và 1 ngày liền kề trước ngày 2-9-2024. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31-8-2024 đến hết thứ Ba ngày 3-9-2024.

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất chọn phương án 1 vì sẽ giảm tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động như sau:

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, người sử dụng quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2-9 và 1 ngày liền trước hoặc sau). Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Âm lịch hoặc nghỉ lễ Quốc khánh, thì bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kể tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, thì người lao động tại các Doanh nghiệp, công ty sẽ được nghỉ 03 ngày. Đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày.

Chia sẽ bài viết: