Người lao động cao tuổi có phải đóng BHXH không?

17 Likes Comment

Nhiều người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu nhưng vẫn tham gia kí kết hợp đồng lao động với công ty, doanh nghiệp để kiếm thêm thu nhập. Như vậy, khi sử dụng lao động cao tuổi có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo căn cứ tại Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

  • Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bên cạnh đó thì Khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương và quyền lợi của người lao động cao tuổi như sau:

  • Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 168 của Bộ luật này quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

  • Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, thay vì đóng BHXH bắt buộc, người lao động cao tuổi sẽ được hưởng một khoản tiền lương tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc. Việc này sẽ giúp cho NLĐ cao tuổi có thêm thu nhập cho cuộc sống về sau.

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *