Điều kiện, mức hưởng và thủ tục lao động nam hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh

Luật BHXH 2014 sửa đổi đã mở rộng đối tượng hưởng chế độ thai sản, nếu trước kia chỉ có lao động nữ mới thể hưởng chế độ thai sản thì nay lao động Nam cũng vẫn được chế độ thai sản khi đáp ứng đủ điều kiện.  Vậy cụ thể các trường hợp nào được hưởng chế độ thai sản cho nam, mức hưởng và thủ tục như thế nào?
lao động nam hưởng chế độ thai sản

Trường hợp được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo Điểm e, Khoản 1, Điều 31 Luật BHXH năm 2014, các đối tượng được hưởng chế độ thai sản bao gồm:
 • Lao động nữ mang thai.
 • Lao động nữ sinh con.
 • Lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi.
 • Lao động nữ đang thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình như đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam

Theo Khoản 2, Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLDXH là phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian hưởng khi lao động nam hưởng chế độ thai sản

Theo Khoản 2, Điều 34 của Luật BHXH năm 2014, lao động nam có vợ sinh con và đủ điều kiện nêu trên sẽ được nghỉ chế độ thai sản với thời gian:
 • 05 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường.
 • 07 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • 10 ngày làm việc nếu sinh từ 2 con trở lên, nếu sinh 3 trở lên thì cứ mỗi con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
 • 14 ngày nếu vợ sinh đôi và cần phải phẫu thuật.
Một số trường hợp đặc biệt khác, lao động nam sẽ được nghỉ dài hơn nếu:
 • Cả chồng và vợ đều đóng BHXH mà vợ chết sau khi sinh thì chồng sẽ được nghỉ thai sản bằng thời gian còn lại của vợ.
 • Vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và vợ chết thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
 • Chồng tham gia BHXH nhưng vợ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không đủ điều kiện chăm sóc con theo quy định thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Mức trợ cấp thai sản cho chồng khi có vợ sinh con

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ thai sản cho nam sẽ bao gồm tiền chế độ thai sản tương ứng với số ngày nghỉ và trợ cấp một lần. Theo Điều 38 Luật BHXH, trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần lương cơ sở tính cho mỗi con.Thời điểm hiện tại lương cơ sở là 1,490,000, nếu lao động nam có vợ sinh con có đủ điều kiện hưởng như trên thì ngoài số tiền nghỉ theo quy định thì còn hưởng được trợ cấp là: 1,490,000 x 2 = 2,980,000 đồng.

Mức hưởng cho nam giới khi có vợ sinh con

Tiền thai sản cho nam giới được tính căn cứ theo số ngày nghỉ như sau:

Mức hưởng = Mbq6t/24 x Số ngày nghỉ theo quy định

Mbq6t: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu lao động nam chưa đóng BHXH đủ 6 tháng thì sẽ tính theo bình quân số tháng đã đóng BHXH.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho nam

Để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản có vợ sinh con, người lao động cần thực hiện:Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày quay trở lại làm việc, người lao động cần nộp 01 bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động gồm:
 • Bản sao giấy chứng sinh, giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.
 • Giấy xác nhận y tế trong các trường hợp sinh con phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • Xuất trình sổ BHXH cho Cơ quan BHXH trong trường hợp lao động thôi việc trước thời điểm vợ sinh con.
 • Trường hợp con chết: Cung cấp giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con. Hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ. Nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
Bước 2: Người sử dụng nộp hồ sơ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.Bước 3: Giải quyết hồ sơ Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả chế độ trong thời gian:
 • Tối đa 06 ngày làm việc đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ.
 • Tối đa 03 ngày làm việc đối với trường hợp người lao động nộp hồ sơ.
Không chỉ ở nữ giới mà cả lao động nam cũng cần nắm bắt những thông tin trên để làm thủ tục hưởng các quyền lợi quan trọng khi tham gia chế độ thai sản của BHXH.

Chia sẽ bài viết: