Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Bạn đọc hỏi: Em đóng bảo hiểm từ tháng 3/2022 đến nay là tháng 10/2022, em có bầu được 7 tháng rưỡi và em tính viết đơn nghỉ việc luôn ở công ty thì có được hưởng chế độ thai sản không ạ?
Hoidapbhxh thông tin đến bạn như sau:

1 – Trường hợp được hưởng chế độ thai sản

Trước hết, cần phải xem xét bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hay không.

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 31 Luật BHXH 2014, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Lao động nữ mang thai;
  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản;
  • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

NLĐ là lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định rằng, NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc nghỉ việc trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

nghỉ việc trước khi sinh con
Người lao động nghỉ việc trước khi sinh con, nếu đủ điều kiện vẫn hưởng được chế độ thai sản

2 – Về thời gian hưởng chế độ sinh con

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014, Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn là lao động nữ sinh con và đã đóng BHXH được 7 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, ngoài ra, bạn mang thai 7 tháng rưỡi đã đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh. Do đó, căn cứ vào những quy định nêu trên, trong trường hợp bạn thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Chia sẽ bài viết: