Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, đang nghỉ không lương có được nhận hỗ trợ theo NQ 116?

2 Likes Comment

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid đang lan rộng, nên nhiều công ty, doanh nghiệp đã cho nhân viên tạm hoãn hợp đồng, hoặc cho nghỉ không lương từ nhiều tháng nay. Vậy đối với trường hợp lao động đang tạm hoãn hợp đồng và đang nghỉ không lương thì có được nhận được hỗ trợ BHTN từ gói 38 nghìn tỉ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

nghỉ không lương có được hưởng hỗ trợ BHTN?
Đối tượng được hưởng hỗ trợ:
Theo mục 1 chương II của Nghị quyết 116/NQ-CP thì đối tượng được nhận hỗ trợ BHTN được quy định như sau:
– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Có thể thấy, đối tượng được thụ hưởng chính sách rất rõ ràng là người đang tham gia BHTN và người đã nghỉ việc đang bảo lưu BHTN.
Tuy nhiên, đối với trương hợp đang bị tạm hoãn hợp đồng và đang nghỉ không lương thì lại không được quy rõ trong 02 nhóm trên.
Và ngày 06/10/2021. Bảo hiểm Việt Nam đã có văn bản số 3138/BHXH-CSXH gửi Bộ lao động thương binh và xã hội. Về việc xác định đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP).
Trong Công văn nêu cụ thể nguyên nhân chưa thực hiện hỗ trợ là do: Tại thời điểm 30/09/2021, những trường hợp nêu trên (tạm hoãn hợp đồng và đang nghỉ không lương) không đóng BHTN, nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi “danh sách tham gia BHTN”. của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.
Do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thể trên. Vì vậy, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định chi tiết về nội dung này.
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 28/QĐ-TTg, BHXH Việt Nam kính đề nghị Bộ lao động – Thương bình và xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2021 nhưng không có trong danh sách đong BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 để BHXH có sơ sở thực hiện.
Trước mắt BHXH Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể; đồng thời chưa tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đang tạm hoãn hợp đồng và đang nghỉ không lương đến khi có hướng dẫn.

Có thể bạn thích

Bài viết của Ngọc Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *