Khi nào người lao động bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp?

2 Likes 2 Comments

Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, nhiều người lao động không có việc làm nên trợ cấp thất nghiệp đã hỗ trợ, giải quyết một phần khó khăn. Thế nhưng trong quá trình nhận trợ cấp người lao động cần tuân thủ đúng quy định của Bảo hiểm thất nghiệp để không bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp nhằm đảm bảo giúp đỡ một phần kinh tế cho bản thân và gia đình.

Những trường hợp bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 khi người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên tại Khoản 4 Điều Luật này quy định rằng: Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

  • Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, người lao động nếu thuộc trường hợp theo Khoản 4 nên bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi khi không có điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp một cách liên tục.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 9, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được xác định như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn có thể được bảo lưu thời gian tham gia đóng như: có việc làm, đi nghĩa vụ quân sự công an, bị tạm giam, đi học tập từ đủ 12 tháng trở lên…thì khi lên khai báo tìm kiếm việc làm của tháng đó người lao động cần khai báo rõ lý do trên. Sau khi tiến hành xác nhận thông tin, lúc này nhân viên trung tâm dịch vụ việc làm mới tiến hành bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp cho mình.

Có thể bạn thích

Bài viết của Triệu Phương

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *