Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023?

Theo Nghị định số Nghị định 24/2023/NĐ-CP, ngày 14-05-2023 của Chính phủ. Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,800,000 đồng sau nhiều năm không được điều chỉnh. Với việc lương cơ sở tăng sẽ kéo theo hàng loạt chế độ, trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng. Đặc biệt là mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Mức đóng BHYT hộ gia đình được thực hiện theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ. Cụ thể:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

 Như vậy, mức lương cơ sở tăng lên 1,800,000 thì mức đóng BHYT năm 2023 của hộ gia đình như sau:

* Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 = 4,5% x 1,800,000 =  81,000 đồng/ tháng. 12 tháng là 12 x 81,000 = 972,000 đồng.

* Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2023 của các thành viên khác: Người thứ hai: 680,400 đồng/12 tháng; Người thứ ba: 583,200/12 tháng; Người thứ tư: 486,000 đồng/12 tháng; từ người thứ năm là 388,800 đồng/12 tháng.

* Mức đóng BHYT năm 2023 tính theo hộ: Hộ 1 người: 972,000 đồng. Hộ 2 người: 1,652,400 đồng. Hộ 3 người: 2,235,600 đồng. Hộ 4 người: 2,721,600 đồng. Hộ 5 người: 3,110,400 đồng. Hộ 6 người: 3,499,200 đồng. Hộ 7 người: 3,888,000 đồng.

Trên đây là giá tiền mua BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023 trở đi, với các trường hợp chưa tham gia thì ngay thời điểm này có thể tham gia để tiết kiệm chi phí!

Chia sẽ bài viết: