BHXH Việt Nam thêm chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Website

Ngày 03/8/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nâng cấp chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT dành cho cá nhân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Chức năng tra cứu này được tích hợp trên công thông tin điện tử (Website) của BHXH Việt Nam. Để thực hiện tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Người tham gia truy cập vào địa chỉ sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thong-tin-ghi-nhan-dong-bhxh-bhyt.aspx. Giao diện tra cứu xuất hiện như hình bên dưới.

tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện
Giao diện tra cứu thông tin BHXH TN, BHYT

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu để tra cứu bao gồm: Mã xác nhận (do Tổ chức dịch vụ thu cung cấp), mã số BHXH, số CCCD. Bấm vào dòng “Tôi không phải là người máy”, cuối cùng chọn “Tra cứu”.

Bước 3: BHXH Việt Nam cung cấp thông tin cho người tham gia theo Mã xác nhận và Mã số BHXH/Số CCCD.

tra cứu thông tin đóng BHYT
Các thông tin BHXH Việt Nam cung cấp cho người tham gia

Thông tin cung cấp cho người tham gia bao gồm:

+ Thông tin của người tham gia: Mã số BHXH, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số CCCD, Loại hình tham gia (BHXH tự nguyện, BHYT), Số tiền đóng, Số tháng đóng, Ngày ghi nhận.

+ Thông tin của tổ chức dịch vụ thu: Mã tổ chức dịch vụ thu, Tên tổ chức dịch vụ thu, Mã nhân viên thu, Tên nhân viên thu, Mã cơ quan BHXH ký hợp đồng, Tên cơ quan BHXH ký hợp đồng.

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT, người tham gia phải có mã xác nhận.

Khi người dân nộp tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn (Bưu điện, PVI, Viettel…), nhân viên thu sẽ cập nhập thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý của Tổ chức dịch vụ thu kết nối tự động với phần mềm quản lý của BHXH Việt Nam. Hệ thống sẽ cung cấp ngay Mã xác nhận.

Chia sẽ bài viết: