Đủ tuổi nghỉ hưu thì có còn được nhận BHTN khi nghỉ việc không?

6 Likes comments off
Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi năm nay đã 56 tuổi, thời gian tham gia BHXH là 16 năm. Khi mẹ tôi chấm dứt hợp đồng lao động thì có được hưởng BHTN không? (có thể hưởng xong BHTN, sau đó mới nộp hồ sơ hưởng hưu trí không?)

1 – Điều kiện hưởng TCTN

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 cùng hướng dẫn ở Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

2 – Trường hợp chấm dứt hưởng TCTN

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN khi hưởng lương hưu.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 thì đối với trường hợp hưởng lương hưu, thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng TCTN mà chưa nhận tiền TCTN của bạn thì không được bảo lưu: “4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.”

Như vậy, nếu mẹ bạn được xác định là người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện được quy định ở Điều 49 Luật việc làm nêu trên thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp và chấm dứt hưởng TCTN khi hưởng lương hưu.

Có thể bạn thích

Bài viết của Ngọc Ngân