Tạm dừng đóng BHXH thì BHYT có bị ảnh hưởng hay không?

Khi người sử dụng lao động tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội thì liệu có ảnh hưởng đến việc sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh của người lao động hay không? Trường hợp nào sẽ tạm dừng đóng BHXH và ảnh hưởng như thế nào đến BHYT?

Trường hợp tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội

Căn cứ tại Điều 88 Luật BHXH 2014 quy định về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với các trường hợp sau:

  • Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 16 thuộc Nghị định 115/2015/NĐ-CP liệt kê các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất bao gồm:

  • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
  • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện theo Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất);
  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Trường hợp ảnh hưởng đến BHYT:

Căn cứ tại các quy định Điều 5, Điều 14, Điều 18 bởi Quyết định 595/QĐ-BHXH thì hàng tháng, người lao động và người sử dụng lao động phải trích từ tiền lương, quỹ lương của mình để đóng vào quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Như vậy, trong trường hợp công ty gặp khó khăn thì sẽ được giải quyết tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng, nhưng vẫn phải đóng vào các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Có thể thấy, việc tạm dừng đóng BHXH không ảnh hưởng tới việc đóng BHYT của người lao động. Do vậy, người lao động vẫn có thể yên tâm dùng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh trong thời gian này.

Chia sẽ bài viết: