Có thể đề nghị chốt sổ BHXH trên ứng dụng VssID hay không?

Bạn đọc tên T.V.T gửi câu hỏi:. Tôi nghỉ việc, công ty cũ chưa nộp BHXH tháng cuối cho tôi nên quá trình tham gia chưa được chốt. Bộ phận nhân sự có nói tôi tự liên hệ cơ quan BHXH ở địa phương làm thủ tục chốt sổ. Vậy về sau tôi có tham gia nơi khác hoặc nhận chế độ BHXH được không? Có thể đề nghị chốt sổ trên ứng dụng VssID không?.

Người lao động có thể chốt sổ trên ứng dụng VssID?

Theo Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động”.

Bên cạnh đó Luật BHXH cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động khi họ nghỉ việc.

Như vậy khi nghỉ việc bạn phải liên hệ với công ty để chốt sổ BHXH sau đó lấy sổ BHXH để lưu giữ.

Trường hợp về sau bạn có tham gia tiếp tục thì thời gian đó sẽ được cộng dồn vào. Nếu thời gian chưa được chốt thì thời gian đó xem như chưa được “xác nhận”để giải quyết các chế độ BHXH.

Ứng dụng VssID hiện nay cung cấp cho người dùng một số dịch vụ công như cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT khi mất. Điều chỉnh nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH…và hiện tại chưa cung cấp thủ tục chốt sổ BHXH trên ứng dụng.

Do đó bạn không thể thực hiện yêu cầu chốt sổ trên ứng dụng VssID. Bạn phải liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty để chốt sổ BHXH khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi về sau.

Chia sẽ bài viết: