Cách xóa tài khoản VssID, hủy tài khoản ứng dụng VssID

12 Likes 10 Comments

Làm sao xóa tài khoản VssID, làm cách nào để hủy tài khoản VssID…đó là những câu hỏi mà nhiều người dùng sử dụng ứng dụng đặt ra.

Lý do nhiều người cần xóa, hủy tài khoản ứng dụng VssID là do lúc đăng ký tài khoản VssID nhập sai số điện thoại, sai cố CMND, trong một số trường hợp nhiều bạn “đăng ký thử” dùng thông tin của mình nhưng đính kèm ảnh của người khác….còn nhiều lý do khác nhau mà người dùng cần hủy tài khoản.

xóa tài khoản VssID

Tuy nhiên trên ứng dụng cũng như trên cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay chưa cung cấp chức năng hủy tài khoản.

Do đó nếu người dùng muốn xóa tài khoản VssID hay hủy tài khoản VssID thì phải đến cơ quan BHXH để yêu cầu hủy.

Lưu ý: Bạn đăng ký tài khoản và được duyệt ở BHXH nào thì phải đến nơi đó yêu cầu hủy!

Các trường hợp sai địa chỉ, sai số CMND, đổi ảnh đại diện có thể vào quản lý thông tin để hiệu chỉnh, nếu sai các thông tin như số điện thoại hoặc dùng thông tin của người khác để đăng ký VssID thì phải hủy tài khoản sau đó đăng ký lại thông tin đúng.

Có thể bạn thích

Bài viết của admin

10 Comments

      1. Tôi muốn thay đổi lại số CMND sang CCCD mà không được, muốn hủy tài khoản VSSid để tạo tài khoản mới thì bắt phải xóa 2 tài khoản của 2 con thì mới xóa được tk của tôi. Vậy làm cách nào để xóa 2 tk đó hoặc để cập nhật lại thông tin CCCD trên VSSID

    1. Nếu có 2 sổ thì bạn đề nghị BHXH gộp lại, xem cơ quan BHXh giữ lại số sổ BHXH nào thì bạn dùng số sổ đó để đăng ký VssiD. Trường hợp số bạn đã đăng ký bị cơ quan BHXH hủy thì liên hệ nhờ hủy tài khoản đăng ký theo số sổ được giữ lại bạn nhé

Trả lời