Quá trình trên app VssID có thể thay thế sổ BHXH giấy khi giải quyết chế độ?

Hiện nay ứng dụng VssID cung cấp cho người tham gia đầy đủ quá trình tham gia BHXH của mình. Đồng thời có thể biết công ty có đóng BHXH đầy đủ cho mình hay không. Tuy nhiên khi giải quyết các chế độ BHXH thì vẫn cần đến sổ BHXH, ứng dụng VssID chưa thể thay thế sổ BHXH giấy được.

app VssID có thể thay thế sổ BHXH
Ứng dụng VssID chưa thể thay thế sổ BHXH giấy khi giải quyết chế độ BHXH

Nguyên nhân là do quá trình tham gia BHXH trên app VssID có thể không đầy đủ, đặc biệt đối với các trường hợp tham gia tại nhiều công ty. Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc quá trình tham gia trên app VssID bị thiếu và cách khắc phục đó là:

Thứ nhất, người lao động được công ty cũ cấp sổ BHXH màu xanh (mẫu cũ). Dữ liệu trong các sổ này chưa được rà soát và cập nhật lên VssID nên khi doanh nghiệp tiếp nhận người lao động có sổ xanh thì liên hệ cơ quan BHXH để làm hồ sơ cập nhật cho người lao động.

Trường hợp thứ 2, người lao động được cấp sổ BHXH có tờ rời mà dữ liệu vẫn chưa được cập nhật đủ quá trình tham gia BHXH trên VssID thì doanh nghiệp liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý doanh nghiệp, yêu cầu cơ quan này cập nhật đầy đủ cho người lao động.

Ngoài ra người tham gia có thể gọi cho tổng đài 19009068 để nhờ hỗ trợ. Nếu người tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh có thể ọi cho Văn phòng BHXH TPHCM qua số điện thoại 39979039, sau đó bấm số nội bộ 1707 để cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH thành phố cập nhật.

Như vậy theo quy định hiện tại, quá trình tham gia trên app VssID chỉ để người tham gia tham khảo, theo dõi quá trình đóng của mình, không có tính pháp lý thay thế sổ BHXH giấy khi thực hiện giải quyết các chế độ BHXH.

Chia sẽ bài viết: