Có được lựa chọn rút phân nửa tiền BHXH một lần không?

Khi đã đủ điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần, nhiều người lao động lại muốn lựa chọn hình thức rút phân nửa số tiền từ Bảo hiểm xã hội một lần. Liệu làm như thế có được không, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?

Điều kiện nhận BHXH một lần

Theo Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1.  Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
  2.  Người tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13);
  3. Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);
  4. Ra nước ngoài để định cư;
  5. Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
  6. Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo đó, một trong những trường hợp để hưởng BHXH 1 lần là người lao động sau 01 năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH và có yêu cầu hưởng BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Bên cạnh đó thì tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014 đã quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
  • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như thế thì sẽ phải nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần hoặc lựa chọn việc tiếp tục bảo lưu thời gian tham gia BHXH để được hưởng các chế độ về sau. Không được lựa chọn nhận phân nửa tiền bảo hiểm xã hội 1 lần, hoặc chỉ tính phân nửa thời gian tham gia bhxh để hưởng bhxh một lần.

Chia sẽ bài viết: