Người cao tuổi, người đã nghỉ hưu có đăng ký được ứng dụng Vss ID?

Ứng dụng Vss ID – Bảo hiểm xã hội là dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.  ứng dụng cung cấp cho người tham gia BHXH, BHYT, để biết được quá trình tham gia của mình, đồng thời theo dõi các thông tin về hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thông tin về KCB của bản thân. Ngoài ra từ ngày 01/06/2021 còn có thể sử dụng ảnh trên ứng dụng để đi khám chữa bệnh thay BHYT giấy.

>> Hướng dẫn tải và tạo tài khoản VssID

Việc cài đặt và sử dụng Vss ID sẽ giúp người tham gia biết được nhiều thông tin. Tuy nhiên có nhiều người vẫn đang đặt nhiều câu hỏi là ai có thể cài được VssID và ai không thể cài đặt VssID? Người cao tuổi, người đã nghỉ hưu thì có cài được ứng dụng VssID này?

Như đã đề cập ở trên thì ứng dụng này giúp biết được các thông tin tham gia của cá nhân và có thể dùng để đi khám chữa bệnh, nên tất cả ai có tham gia BHXH, BHYT đều có thể tải và đăng ký ứng dụng VssID, kể cả người cao tuổi, người đã nghỉ hưu vẫn có thể đăng ký.

Thậm chí với những ai đang hưởng hưu, thì ứng dụng còn cung cấp thêm 02 dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chế độ này;01 là chuyển địa bàn hưởng hưu, trợ cấp, 02 là thay đổi phương thức nhận lương hưu và trợ cấp.

Chia sẽ bài viết: