Phần mềm tính tiền BHXH 1 lần miễn phí

2 Likes comments off

Theo Điều 1, Nghị quyết số 93/2015/QH13, quy định:

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Đối với người tham gia BHXH bình thường, dựa vào quy định trên để tính ra số tiền thực nhận sẽ gặp khó khăn, vì nó còn liên quan đến hệ số trượt giá hàng năm, thời gian công tác từng giai đoạn, bình quân tiền lương….
Để biết chính xác số tiền nhằm chủ động thực hiện những kế hoạch tài chính của bạn thân. Bạn có thể nhờ cơ quan BHXH tính hộ, tuy nhiên bạn có thể tự tính được số tiền nhận một lần, với phần mềm tính của  tuvanbhxh.net.
Phần mềm tính tiền nhận trợ cấp 1 lần dành cho người tham gia có toàn bộ thời gian là mức lương. Phần mềm được cung cấp tại địa chỉ: https://tuvanbhxh.net/tinh-tien-bhxh-1-lan-mien-phi/
Giao diện khá đơn giản, người tham gia chỉ cần
tính tiền BHXH 1 lần
Nhập thời gian tham gia, mức lương từng giai đoạn tương ứng. Sau đó bấm chọn “Tính tiền”

Có thể bạn thích

Bài viết của Ngọc Ngân